ČO JE TO REZERVNá, ZRELá A NEZRELá DLAŽDICOVá METAPLáZIA A HLAVNé PRíČINY - VŠEOBECNÚ KLINICKÚ

Čo je to rezervná, zrelá a nezrelá dlaždicová metaplázia a hlavné príčinyRedakcia Choice
Poznajte výhody fyzickej aktivity
Poznajte výhody fyzickej aktivity
Skvamózna metaplázia je benígna zmena tkaniva, ktoré lemuje maternicu, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku infekcií, zápalu, vaginálnej kyslosti, chronickej cervicitídy alebo infekcie HPV.