HLAVNé PREDOPERAČNé SKúŠKY Z PLASTICKEJ CHIRURGIE - TESTUJE OF DIAGNÓZY

Nevyhnutné skúšky pred plastickou chirurgiouRedakcia Choice
Superbaktérie KPC: čo to je, príznaky a liečba
Superbaktérie KPC: čo to je, príznaky a liečba
Pred vykonaním plastickej chirurgie je potrebné vykonať niektoré vyšetrenia, napríklad krvné a močové testy, EKG a zobrazovacie vyšetrenia, aby lekár mohol posúdiť zdravotný stav osoby a zistiť možné riziko komplikácií. Zistite, ktoré sú hlavné